Proč je vhodné si budovat příjem na internetu i s omezením?

Proč je vhodné si budovat příjem na internetu i s omezením?

Do nepříznivé životní situace se může dostat každý z nás. Co pak dělat a jak si budovat další příjmy poradí Kateřina Pelcová, zakladatelka projektu Nadačník.

Povědomí o vašem projektu Nadačník se úspěšně šíří, můžete nám ve zkratce projekt představit?

Cílem projektu Nadačník je propojovat lidi v nepříznivé situaci s nadacemi a nadačními fondy a těmto lidem pomáhat nadační příspěvky získávat. Tento projekt je online právě z toho důvodu, že jsem byla přesvědčená, že lidem kteří jsou v nepříznivé situaci, chybí především informace, kde další příspěvky mohou získávat.

Cílem tedy bylo propojit lidi s nadacemi, ale hodně se angažujete ve vzdělávání v dané oblasti a to na internetu. Co vás k tomu vedlo?

Profesně jsem sociální pracovnice a pracovala jsem v zařízení pro osoby s mentálním postižením. V roli sociální pracovnice jsem měla povinnost pro ně v rámci individuálního plánování získávat další zdroje. Mezi další zdroje patří i nadační příspěvky. A v roli sociální pracovnice jsem došla k tomu, že nemám dostatek informací, kde tyto zdroje získávat. Člověk zná pár a nemůžu říci ani desítek, ale desítku nadací, které se prezentují v médiích nebo na billboardech, ale v ČR je jich téměř 2500.

V pozdější době jsem byla v roli osoby, která sedí v nadaci a ve chvíli, kdy jsme měli v rukou případy, která ta daná nadace nepodpořila, já jsem jim chtěla nabídnout alternativní řešení. Nedostanete příspěvek u nás, ale můžete to zkusit tady a tady. Konkrétně tyto nadace se zaměřují též na, například lidi se zdravotním omezením.

A tak jsem hledala informace, komunikovala jsem s různými ministerstvy i s jednotlivými organizacemi, které se na první pohled této oblasti intenzivně věnují a zjistila jsem, že nikde neexistuje přehled nadací, které se zaměřují výhradně na fyzickou osobu.

Vzniklo to tak, že jsem vytvořila jednoduchou excelovou tabulku a klientům té konkrétní nadace, ve které jsem pracovala, jsem ty informace předávala individuálně. Pak se na mě obracelo více a více lidí, rodin a pak i sociálních pracovníků, až jsem došla k rozhodnutí, že je nezbytné tuto potřebu naplnit konkrétním projektem a ten jsem vytvořila. A jmenuje se Nadačník.

Pokud se někdo ocitne v nepříznivé životní situaci, co byste mu doporučila?

Do nepříznivé životní situace se člověk může dostat mnoha způsoby, některé jsou nahodilé a nečekané a některé přichází dlouhodobě. Z dlouhodobého hlediska je to spíše vyústění té situace. A osobně bych jim doporučila, zaprvé dojít na sociální odbor a nebo si sociální odbor vyhledat na webových stránkách a podat formulář, že žádáte o pomoc. A to už z jakéhokoliv důvodu, který samozřejmě v tom formuláři musíte uvést, dále bych vyhledávala na internetu a ideálně bych se obrátila na Nadačník, který vám s touto situací dokáže pomoci.

Přestože se Nadačník dneska prezentuje pouze na internetu a neplatí žádnou reklamu, tak o jeho službách vědí sociální služby v České republice a těch jsou tisíce. Ve chvíli, kdy se obrátíte na jakoukoliv sociální službu, měla by být otevřená vám nabídnout doporučení, kam se máte konkrétně obrátit a jednou z těch cest právě může být Nadačník.

Nadačník se specializuje na to, že vám dá informace, u kterých nadací můžete podat žádost o nadační příspěvek. A tím pádem rozšířit vlastní zdroje, protože člověk, který se ocitne v nepříznivé situaci je většinou závislý výhradně na sociálních dávkách.

Dalším rozšířením zdrojů může být právě vytvořit vlastní projekt, ve chvíli kdy jste vázáni v domácnosti, kdy se například staráte o syna, který má postižení a nebo máte sami nějaké zdravotní omezení, tak můžete stále pracovat přes počítač. Mohu komunikovat vlastní příběh a tím inspirovat další lidi. Mohu sepsat vlastní ebook, jak jsem tou situací prošla. Mohu udělat vzdělávací kurz, jak se v té situaci orientovat a to už může být prostředek, který mi může doplňovat mé vlastní zdroje.

Je tedy pravda, že pokud nejste vidět, tím myslím Nadačník, tak si vás jen tak někdo nevšimne?

Ano, o Nadačníku obecně laická veřejnost neví. Člověk, který je v nepříznivé situaci komunikuje se svojí samosprávou, tedy se sociálním odborem a nebo sociální službou a to jsou instituce, které o nás vědí a díky nim se lidé v nepříznivé situaci o nás dozvědí.

Budování příjmu na internetu se může stát skvělým doplněním příjmů, myslíte si že je to vhodné pro každého?

Z mého úhlu pohledu je reálné pro každého se touto cestou alespoň částečně živit a prezentovat se na internetu a lidem ukazovat vlastní zkušenost. Samozřejmě to zabere nějaké úsilí, ale těch cest, jak vydělávat na internetu může být více.

Člověk, který je nadaný například na český jazyk může dělat korektury pro nějaké firmy, tím pádem nemusí tvořit speciální projekt, ale může své služby nabídnout, to je další cesta jak si doplnit příjmy, které mi chybí.

Základem je mít kvalitní webové stránky, vím, že jste si prošla tím mít stránky na míru a poté jste přešli na šablony Miowebu. Co byste doporučila člověku, který teprve o svém projektu uvažuje?

Po své zkušenosti rozhodně všem doporučuji, když mají začínající projekt, vyzkoušet to na jakékoliv šabloně, která je v nákladu v rámci pár tisíc korun na rok. A to z toho důvodu, že tento náklad je velice malý, tak se dají doladit největší chyby, které mohou při tom případném vývoji na míru, být velice drahé a může to jít do částek statisíců a někdy až do milionů korun, jak to bylo v mém případě.

Doporučuji tedy využívat cesty, které jsou minimálně nákladné se zapojením malého množství lidí, protože ten nejvíce nadšený člověk daného projektu jste právě vy. A vy jste ten jediný člověk, kdo tu myšlenku nese a když ji neponesete vy, neponese ji nikdo.

Káťa s radostí pečuje o společensky prospěšný spolek MioWeb Pomáhá. Baví ji předávat nejen své zkušenosti těm, kterým mohou zásadním způsobem pozitivně ovlivnit život. Sociální přínos je pro ni podmínkou v projektech, kde je aktivní. Žije dle hesla Willa Smithe: „Pokud nečiníš život druhého lepším, plýtváš svým časem.“

Nový článek každý lichý týden v úterý v 15.00

Nechcete se připravit o novinky na našem blogu? Vložte svůj e-mail a jakmile se zde objeví nový článek, pošleme vám na něj odkaz e-mailem.

  • STÁHNĚTE SI INSPIRUJÍCÍ PŘÍBĚHY S TIPY, JAK SE DÁ VYDĚLÁVAT Z DOMU

  • NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY
  • Podělte se o svou cestu k online podnikání a inspirujte ostatní...